Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Bölüm Adı   Elektrik ve Enerji
Program Adı   Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Program Tanıtımı Doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistemi ve gazlı cihazların seçimi, kurulması ve işletilmesi ile arıza ve koruyucu bakım hizmetlerinin verilmesinde standartlara ve projeye uygun olarak planlama yapan, maliyet hesaplayan, iş akışını kontrol eden, teknolojik gelişmeleri takip eden ve paylaşan nitelikli kişidir.
Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıldır.
Programda verilen Dersler;
Temel Matematik, Fizik I, Temel Tesisat İşlemleri, Malzeme Teknolojisi, Teknik Resim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, İngilizce I, Beden Eğitimi I, Güzel Sanatlar I, Kalite Güvence ve Standartlar, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İlk Yardım, Yönlendirilmiş Çalışma, Mesleki Matematik, Fizik II, Boru Kaynakçılığı, Yalıtım Teknolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Doğal Gaza Giriş, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, İngilizce II, Beden Eğitimi II, Güzel Sanatlar II, Meslek Etiği, İletişim, Staj, Temel Elektrik, Isıtma Sistemleri I, Doğalgaz Tesisatı I, Tesisat Meslek Resmi, Termodinamik, Etüt ve Proje Teknik I, Bakım Arıza ve Onarım, İş Güvenliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Yönetimi, Doğalgaz, LPG Patlamaları ve Yangınları,  Güneş Enerjisi, Bilgisayar Destekli Çizim, Havalandırma Sistemleri, Isıtma Sistemleri II, Doğalgaz Tesisatı II, Tesisat Servis Hizmetleri, Kazan Yakma ve Yakıcılar, Etüt ve Proje Teknik II, Otomatik Kontrol, İklimlendirme Tekniği, Seralarda Isıtma Sistemleri, Tehlikeli Maddeler ve Taşımacılığı, Tıbbi Gazlar, Girişimcilik, Mesleki Programlama
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Tekniker” unvanı ile “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi” önlisans diploması almaktadır.

İstihdam olanakları ve çalışma alanları:

Kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.
Botaş gibi kamu kuruluşlarında,
Doğalgaz dağıtım şirketlerinde,
İnşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında,
Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde,
Isıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta,
Isıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları
İnşaat malzemesi üreten veya satan kuruluşlarda görev alabilirler.

Programın İlgi Alanları ve Amaçları Gaz ve Tesisatı Teknolojisi;

Gazlı cihazlarının ve gaz dağıtım sistemlerinin seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde, arıza ve koruyucu bakım işleri,
Kurulacak ısıtma sistemleri için ısı hesaplarının yapılması, gerekli ısıtıcı kapasitesinin belirlenmesi ve tesisat teknik işlerinin planlanması,
Tesisattaki mekanik ve elektrik arızalarının tespit edilmesi, onarılması ve sistem parçalarının periyodik bakımının yapılması,
 

Konularını içermekte ve bu alanlarda yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır.

Programda Verilen Eğitimin İçeriği Programın Öğrenme Çıktıları

1. Doğalgaz sistemlerinde meydana gelebilecek sorunları iyi tespit etmek ve bu sorunların çözümü için gerekli olan verileri tanımlamak, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
2. Doğalgaz ve tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
3. Doğalgaz ve tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
4. Doğalgaz ve tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
5. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını tarafsız olarak değerlendirmek ve denetlemek.
6. Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
7. Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
9. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, ahlaki değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Kuruluş Yılı  2005
Eklenme tarihi :18.11.2022 14:48:03
Son güncelleme : 21.11.2022 16:38:58