Makine

Bölüm Adı Makine ve Metal Teknolojileri
Program Adı Makina
Program Tanıtımı Programa ait mesleki ders ve uygulamaların yapıldığı 1000m2 kapalı alanda; konvansiyonel tezgahların bulunduğu atelye ve diğer dersler için  laboratuvarlar bulunmaktadır. Bilgisayar gerektiren dersler için Yüksekokulun 3 bilgisayar laboratuvarından yararlanılmaktadır.  Mevcut takım tezgâhları, cihaz ve deney setleri güncelliğini % 60 oranda korumakta olup, gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.
Makina programı; Akdeniz Üniversitesinin Antalya merkezindeki yerleşkesinde bulunan Teknik Bilimler MYO da, örgün öğretimde 1 ve ikinci öğretimde 2 ayrı şubede eğitim vermektedir. Şubelerin kontenjanı 60 öğrenci ile sınırlıdır. 2 yılı kapsayan 4 yarıyılda toplam 120 kredilik ders teorik ve uygulamalı olarak; derslik laboratuvar ve atelyelerde konusunda uzman ve deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerimiz; üniversite yerleşkesinde yapılan kültürel,  sanatsal etkinliklere katılarak kendilerini sosyal olarak da geliştirebilmektedirler.
Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Makina programı; 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Öğrenci; her yarıyılda 30 AKTS/ECTS kredilik ders almak koşulu ile 120 AKTS/ECTS  kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye Makine Programında ön lisans diploması verilir.

Programda; YÖK zorunlu dersleri ve temel bilim derslerinin yanında mesleki bilgi beceri kazanmaları için; konvansiyonel tezgâh eğitimleri, günümüz teknolojilerini kapsayan bilgisayar denetimli tasarım ve üretim dersleri, ön lisans düzeyinde mühendislik dersleri ile makine parçası üretiminde kullanılan endüstriyel malzemelerin öğretildiği dersler bulunmaktadır. Müfredattaki derslerin ayrıntıları ders kataloglarında belirtilmiştir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Makine programı mezunları, 5. seviye akademik ve mesleki yeterliklere sahip teknik eleman-Tekniker- ünvanlı olarak mezun olur ve ön lisans diploması alırlar.

 

Makine imalat sektöründe faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli özellikle talaşlı üretim yapan endüstriyel kuruluşlar ile kamu kuruluşlarının; malzeme alım ve test departmanlarında, çizim tasarım ofislerinde, üretim sürecinde kullanılan bütün makine ve tezgâhlarda, kalite kontrol birimlerinde Tekniker (5. seviye meslek elemanı) düzeyinde çalışabilir.

Programın İlgi Alanları ve Amaçları Programda; Makine ve Metal Teknolojileri alanı ile ilgili; bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterliklere sahip teknik eleman yetiştirme amaçlanmıştır.
Programda Verilen Eğitimin İçeriği MMAK101 Ölçme Kontrol
Gelişmiş kumpas, mihengir ve mikrometrelerle ölçme, Komparatörler,Açı ve Açılı Taksimatların Ölçülmesi,Şekil ve Konumların Tayin Edilmesi,Mastarlar ve Optik Camlarla Yüzey Kontrolü,Alıştırma ve Mastarlama İlkeleri,Yüzey Tamlığı,Vida dişlerinin ölçülmesi,Dişlilerin ölçülmesi,Kalibrasyon.MMAK103 Temel İmalat İşlemleri
1. Makine teknikerliğinin özellikleri, ilkeleri, kapsamı ve görevleri. 2. Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemleri. 3. Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri4. Üniversal freze tezgâhlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri 5. Zımpara taşlarında kesici aletlerin bilenmesi, bilgi ve beceri işlemleri.

MMAK105 Malzeme Teknolojisi
Malzeme bilgisinin esasları, Metal malzemelerin çok küçük kristallerden oluştuğu ve bu oluşumun özellikleri, Demir-karbon alaşımları (çelikler),Demir karbon alaşımının aşamaları. Demir karbon oranları ve çelik üzerindeki etkisi, Çeliklerin sınıflandırılması, Çelik çeşitlerinin elde edilişi. Isıl işlemler,Isıl işlem yöntemleri ve aşamaları,Malzeme muayeneleri.Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri,Demir dışı metaller.Alüminyum, bakır ve alaşımları.Diğer demir dışı metaller.

MMAK102 Makine Meslek Resmi
Boyut toleransları, İmalatta boyut toleranslarının önemi, Alıştırma sistemleri( Normal Delik- Normal Mil ), Alıştırma çeşitleri, Tolerans uygulamaları, Şekil ve konum toleransları, sembolleri ve standartları, Örnek resim uygulamalarında şekil ve konum toleranslarını gösterme, Dişli çark, profilleri ve çeşitleri, Düz dişli resimlerinin çizilmesi, Helisel dişli, konik dişli resimlerinin çizilmesi, Sonsuz vida, kramayer- pinyon dişlisi resimlerinin çizilmesi, Zincir dişlisi resimlerinin çizilmesi, Yapım resimlerinde ölçülendirme, Yapım resimlerinde tolerans ve pürüzlülüğün gösterilmesi, Antet düzenleme ve malzeme tesbiti, Montaj resimleri, Grup montaj resmi, Ana montaj resmi, Montaj resimlerinin çizimi, Montaj numaralarını ve montaj sırasını belirleme, Montaj antedi düzenleme.

MMAK104  İmalat İşlemleri I
1.Makine teknikerliğinin özellikleri, ilkeleri, kapsamı ve görevleri. 2. Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemleri.3. Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri4. Üniversal freze tezgâhlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri5. Zımpara taşlarında kesici aletlerin bilenmesi, bilgi ve beceri işlemleri.

MMAK106 Bilgisayar Destekli Çizim I
Temel CAD Kavramları ve AutoCADe Giriş; Temel AutoCAD Çizim ve Edit Komutları; Layer kavramının kullanımı ve oluşturması; Ayarlar, Özelleştirme, Ölçülendirme; Antet çizimi ve şablon oluşturma; İzometrik perspektif çizimleri; Blok çizimler oluşturma, kullanabilme, Standart makine elemanlarının çizimi; Yazıcıdan çıktı alma ve ayarlar; 3 Boyutlu çizim, Mesleki uygulamalar.

MMAK201 Bilgisayar Destekli Çizim II
Basit ve karmaşık makine parçalarının modellenmesi. Parçaların ilişkilendirerek montajlanması. Montajı yapılmış makine, cihaz ve aletlerin parçalarına ileri ve mekanik ilişkilendirme ve animasyonunun yapılması. Levha “Sac” malzemeden yapılmış makine parçalarının modellenmesi.

MMAK203 Bilgisayar Destekli Üretim I
CNC Torna tezgahlar için CAM yazılımları ile endüstride kullanılan bütün tornalama işlemleri için takım yolları oluşturmak. İşlemlerin similasyonlarını yapmak. İşlemlerin çeşitli kontrol ünitelerine göre G-M kodlarını oluşturmak ve bu kodları CNC torna tezgahında kullanarak üretimi yapmak.

MMAK205 İmalat İşlemleri II
1.Üniversal Torna Tezgâhlarında Temel Bilgi ve Beceri İşlemleri 2. Üniversal Freze Tezgâhlarında Temel Bilgi ve Beceri İşlemleri3. Ayarlanabilir Ölçme Ve Kontrol Aletlerinin Bilgi ve Beceri İşlemleri4. Zımpara Taşı Makinelerinde Serbest Elle Tek Ağızlı Kesici Elet Bileme (Devam) 5. Taşlama Tezgâhlarının Temel Bilgi Beceri İşlemleri.

MMAK207 Makine Elemanları
Makinaların genel tanıtımı ve sınıflandırılması. Makina elemanlarını etkileyen kuvvetler. Makina elemanlarının sınıflandırılması. Sökülebilen makina elemanları. Kamalar, pimler, vidalar, cıvata ve somunlar ve standartları.  Sökülemeyen makina elemanları. Perçinler. Sıcak geçme , kaynak ve lehimleme ile birleştirmeler.  Yağlama sistemleri. Miller muylular ve yataklar. Kavrama sistemleri. Kayış kasnak mekanizmaları. Dişli çarklar. Kaldırma ve iletme makinaları.

MMAK209 Termodinamik
Termodinamiğin temel terimleri 1. Sistem, çevre 2. Hal değişimi 3. Çevrim, birim sistemleri 4. Özgül hacim, yoğunluk, basınç. Termodinamiğin kanunları1. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu (ısıl denge) 2. Termodinağin I. Kanunu 3. Termodinamiğin II. Kanunu. İş ve ısı kavramları, iş ve ısı dönüşümler i1. Sabit hacim, sabit basınç,sabit sıcaklık ve politropik hal değişimleri 2. İş, güç, verim ifadeleri.

MMAK211 CNC Torna Teknolojisi
CNC Torna tezgahlarının tanıtılması, kullanımı, çeşitleri ve G-M kodlarını kullanarak parça üretim programlarının yazılması, tezgahın üretime hazırlanması, yazılan üretim programının kontrol ünitesine yüklenmesi ve üretimin yapılması.

MMAK213 Mukavemet
Normal kuvvet etkisindeki elemanlar,Burulma momentine maruz elemanlar,Eğilme momentine maruz elemanlar,Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar,Düşey yüklü elemanlar,Burkulma yükleri altındaki elemanlar.

MMAK215 Sistem Analizi ve Tasarımı I
Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi, Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri, Bilgi Sistemi Gelistirme Süreci, Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri, Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi,  Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma, Sistem Analizi, Sistem Tasarımı, Sistem Gerçekleme, Yeni Sisteme Geçme Süreci.

MMAK202 Hidrolik Pnömatik
Hidrolik Sistem Elemanlarının İncelenmesi; Pompalar; Motorlar; Valfler; Aküler; Silindirler; Hidrolik Devrelerin Kurulması, Otomasyonu; Pnömatik Devre Elemanları;Pnömatik Devrelerin Kurulması Ve Otomasyonu; Hidrolik Ve Mekanik Sistemlerin Kıyaslanması; Hidro Pnömatik Sistemler. Hidrolik ve Pnömatik sistemlerin periyodik bakımları.

MMAK204 Bilgisayar Destekli Üretim II
CNC Freze tezgahlar için CAM yazılımları ile endüstride kullanılan bütün frezeleme işlemleri için takım yolları oluşturmak. İşlemlerin similasyonlarını yapmak. İşlemlerin çeşitli kontrol ünitelerine göre G-M kodlarını oluşturmak ve bu kodları CNC Freze tezgahında kullanarak üretimi yapmak.

MMAK206  Alışılmamış İmalat Yöntemleri
Geleneksel ve Alışılmamış imalat yöntemlerinin karşılaştırılması.Alışılmamış imalat yöntemlerinin endüstriyel kullanım alanları.Alışılmamış Üretim Yöntemleri ve Teknolojik gereksinim.Alışılmamış imalat yöntemlerinin sınıflandırılması ve üstünlükleri.Su jeti ile işleme.
Aşındırıcı Su jeti ve ultrasonik (Ses Ötesi) işleme. Kimyasal  (ChM) ve fotokimyasal (PCM) işleme. Elektro kimyasal işleme. Elektro erozyon ile işleme.Lazer ışını ve plazma ile işleme.

MMAK208 İş Kalıpları
İş kalıplarının tanıtımı. Kullanım amaçları ve kullanım yerleri.Delme kalıplarının ve bağlama kalıplarının kullanıldıkları üretim tezgahları, kalıp tasarımı ve uygulamaları. Hazır delme ve bağlama elemanlarının kataloglardan seçilmesi. Hidrolik ve Pnömatik sistemlerin bağlama kalıplarına adaptasyonu.

MMAK210 Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol
3B Optik Ölçme için sistemin Kurulması, Kalibrasyon yapılması, Tarama yapılması, Verilerin Optimize edilmesi, Tersine Mühendislik, Kalite Kontrol Yapılması, Fotogrametrik ölçüm için sistemin kurulması, Yardımcı ekipmanların konumlandırılması, Çekim yapılması, Fotografların sayısallaştırılması, Noktaların export edilmesi.

MMAK212 CNC Freze Teknolojisi
CNC Freze tezgahlarının tanıtılması, kullanımı, çeşitleri ve G-M kodlarını kullanarak parça üretim programlarının yazılması, tezgahın üretime hazırlanması, yazılan üretim programının kontrol ünitesine yüklenmesi ve üretimin yapılması.

MMAK2014 Hacim Kalıp Tasarımı
Modellenmiş bir endüstriyel ürünün, kalıpta seri olarak plastik ve hafif metal alaşımının enjekte edilmesi ile üretilebilmesi için gerekli olan hacim kalıbının; 3 boyutlu unsur tabanlı katı modelleme yazılımı kullanarak modellenmesi, kalıp çekirdeklerinin ve takımlarının montajının yapılıp çalışma simülasyonunun yapılması.

MMAK216 Sistem Analizi ve Tasarımı II
Projenin belirlenmesi, İmalat ve montaj resimlerinin çizilmesi, Malzeme, iş ve maliyet analizinin yapılması, Dokümanların dosyalanması, Elde edilen bilgilerden faydalanarak üretimin yapılması, Projenin sunulması.

Kuruluş Yılı  Akdeniz Üniversitesi, Antalya Meslek Yüksekokulu 20.07.1982 tarihinde Antalya’da kurulmuştur. Antalya Meslek Yüksekokulu  Makina Programı 1989 yılında YOK/ Dünya Bankası 2. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınmış ve bu proje kapsamında; atelye ve laboratuvarları tezgah, çihaz, makina ve bilgisayarlar ile donatılmış, öğretim elemanlarına İngilterede 9 ve 3 er aylık eğitim verilmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.03.1993 tarihli kararı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 2 (iki) Meslek Yüksekokulu’na ayrılmıştır. Makina  Programı bu tarihten itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet vermektedir.
Eklenme tarihi :18.11.2022 15:15:55
Son güncelleme : 22.11.2022 12:43:59