Bilgisayar Programcılığı

Bölüm Adı Bilgisayar Teknolojileri
Program Adı Bilgisayar Programcılığı
Program Tanıtımı Bilgisayar Programcılığı Programı; Akdeniz Üniversitesinin Antalya merkezindeki yerleşkesinde bulunan Teknik Bilimler MYO da, örğün ögretimde 1 ve ikinci öğretimde 2 ayrı şubede eğitim vermektedir. Şubelerin kontenjanı 50 öğrenci ile sınırlıdır. 2 yılı kapsayan 4 yarıyılda toplam 120 kredilik ders teorik ve uygulamalı olarak; derslik loboratuvar ve atelyelerde konusunda uzman ve deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerimiz; üniversite yerleşkesinde yapılan kültürel, sanatsal etkinliklere katlarak kendilerini sosyal olarak da geliştirebilmetedirler.

 

Misyonumuz: Bilgisayar Programcılığı alanında yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman 5. seviye insan yetiştirmektir. Vizyonumuz: Bilgisayar Programcılığı alanında eğitim öğretim gören 5. seviye insan iş gücüne; uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Bilgisayar Programcılığı Programı; 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Öğrenci; her yarıyılda 30 AKTS/ECTS kredilik ders almak koşulu ile 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye Bilgisayar Programcılığı Programında ön lisans diploması verilir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Bilgisayar Tekniker ve “Bilgisayar Programcısı”” unvanı ile “Bilgisayar Programcılığı” önlisans diploması almaktadır.

 

İstihdam olanakları ve çalışma alanları:

Kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.

Bilgi işlem, yazılım firmalarında ara eleman, veritabanı yönetim ve bakım ihtiyaçlarını karşılama, grafikerlik, web sitesi tasarımı, matbaa ve tasarım işleri vb. çeşitli bilgi işlem işlerinde istihdam edilirler.

Programın İlgi Alanları ve Amaçları Bölümümüzün amacı: Bilgisayar Programcılığı alanı ile ilgili; bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterliklere sahip teknik eleman yetiştirmek.

 

Bilgi teknolojileri alanında yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır.

Programda Verilen Eğitimin İçeriği 1.Dönem Zorunlu Dersler:

 

 1. Programlamanın Temelleri: Bir programlama dilinin genel yapısını, algoritma, giriş çıkış komutlarını, karşılaştırma komutlarını, döngüleri, dizileri, fonksiyonları, pointerları, stringleri, yapılsal veri tiplerini ve dosyalamayı kullanarak program üretebilmek ve problemlere çözümler bulmak.
 2. Veri Tabanı I: Günümüz bilgisayar programlarinin en büyük özelliği veri saklamaktadir. Dolayisiyla çoklu kayitlarda verinin bütünlüğünün bozulmamasi, güvenirliğinin sağlanmasi büyük önem taşimaktadir.
 3. Grafik Animasyon I: Resim dosya tipleri Pratik bilgi Resim editörleri Web şablonu ,Baner vb uygulamalar
 4. Türk Dili 1: Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle Türkçenin genel özelliklerine ilişkin bilgi vermek, öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek amaçlanır.
 5. Temel Matematik: Ön lisans öğrencilerine orta öğretim sonrası üniversitede temel matematik eğitimini vermek.
 6. Fizik I: Öğrencilerin temel fizik konularını kavrayabilmelerini, malzeme, mekanik, statik, dinamik, akışkan, elektrik ve magnetizma konularında temel kavramları öğretme.

2. Dönem Zorunlu Dersler:

 • Veri Tabanı II
 • Grafik Animasyon II
 • Programlama Teknikleri
 • Türk Dili 2
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Mesleki Matematik
 • Fizik II
 • İngilizce II

3. Dönem Zorunlu Dersler:

 • Yazılım Mimarileri
 • Bilgisayar Donanımı
 • Sistem Analiz ve Tasarımı I
 • Görsel Programlama I
 • Internet Programcılığı I

4. Dönem Zorunlu Dersler:

 • Internet Programcılığı II
 • Mikro Bilgisayar Sistemler
 • Nesne Tabanlı Programlama II
 • Sunucu İşletim Sistemi
 • Ağ Temelleri
 • Sistem Analiz ve Tasarımı II
Kuruluş Yılı  2005
Eklenme tarihi :18.11.2022 10:37:39
Son güncelleme : 21.11.2022 16:17:00