Organik Tarım

Bölüm Adı Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Program Adı Organik Tarım
Program Tanıtımı Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

 

Programımızda; çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmek amaçlanmıştır.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Organik Tarım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Mezunların Kazandıkları Unvan:
Mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.
İstihdam Olanakları:
1.Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.
2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.
3.Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları.
4.Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.
Meslekte İlerleme Olanakları: 
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir.
Ayrıca;
*Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya,
*DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
Programın İlgi Alanları ve Amaçları Bu programın amacı; organik bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir. Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan: Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.
Programda Verilen Eğitimin İçeriği Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Kuruluş Yılı  2012
Eklenme tarihi :18.11.2022 10:47:05
Son güncelleme : 21.11.2022 16:19:34