İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri

Bölüm Adı Elektrik ve Enerji Bölümü
Program Adı İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri
Program Tanıtımı YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında 1992 yılında başlatılan, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programında Tekniker eğitimi verilmektedir. 2002 yılında Meteb Projesi ile 2011 yılında ise İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında yenilenen ders müfredatları ile Eğitim ve Öğretime devam etmektedir. İklimlendirme ve Soğutma sektörü potansiyelinin çok yüksek olduğu Antalya ili ve çevresinde bulunan yüzlerce turistik tesis ve bu tesislere yönelik çalışan hizmet sektörü kalifiye İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri ihtiyacını, bu bölüm mezunlarından karşılamaya başlamışlardır. Türkiye’de ilk kez Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi ile başlatılan İklimlendirme-Soğutma eğitimi endüstride büyük bir boşluğu doldurmuştur. İklimlendirme ve soğutma laboratuvarlarında bulunan, soğutma devresi eğitim ünitesi, bilgisayar bağlantılı klima santrali, karışım havalı klima santrali, temel soğutma çevrimi eğitim ünitesi, ticari soğutma eğitim ünitesi, soğutma kulesi, soğutma çevrimi arıza bulma ünitesi, kompresör arıza bulma ünitesi, paket tip klima cihazları, split tip klima cihazları, paket tip soğuk oda, mekanik ısı pompası, çeşitli tip kompresör kesitleri, soğutma devresi kontrol elemanları kesitleri ile eğitim ve öğretim uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Günümüzde büyük öneme sahip iklimlendirme ve soğutma alanında ilgili sistemlerin tasarım ve fonksiyonlarını gerçekleştirmek, bu sistemlerin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı konularında geniş teknik hizmet vermek üzere nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans programıdır. Bu amaçla modern teknolojik bilgilerle donatılmış, gelişen teknolojiyi izleyip çalışmalarında uygulayabilecek kaliteli ara teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Mezunlar, iklimlendirme-soğutma ve havalandırma konusunda üretim yapan büyük ve orta ölçekli işletmelerde ara teknik personel, ara kademe yöneticisi, servis teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

Bir İklimlendirme ve Soğutma Tekniker’inin arızalı teçhizatın tamiri üzerinde etkili olması kadar, çeşitli iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarım ve fonksiyonunu tam olarak anlaması da şarttır. Tekniker, görevleri süresince iklimlendirme ve soğutma mühendisliği ve üretimin çeşitli seviyelerinde görevli kişilerle birlikte ve işbirliği halinde çalışacaktır.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programında kuramsal ve uygulamalı dersler; kuramsal dersler Meslek Yüksekokulunun modern dersliklerinde, uygulamalı dersler, donanımlı ve gelişmiş teçhizatlı İklimlendirme ve Soğutma laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Eğitim Uygulama Alanları ve Atölyeler:
İklimlendirme-Soğutma Laboratuvarı
İklimlendirme-Soğutma Atölyesi
Ortak Bilgisayar Laboratuarları

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur. Mezun öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programlarına (Makina Mühendisliği, Enerji Mühendisliği) dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Staj yapmak isteğe bağlıdır.

2 yılda toplam 120 AKTS tamamlanır.
1. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS
2. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS
3. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS
4. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS

Eğitim İçeriği
· Soğutma Teknolojileri, Mesleki Matematik ve Bilgisayar Dersleri
· Atölye ve Soğutma Servis İşlemleri
· İklimlendirme Soğutma Elektriği
· Soğutma İlkeleri
· İklimlendirme Esasları
· Ticari Soğutma Sistemleri
· İklimlendirme Soğutma Laboratuarı
· İklimlendirme Sistemleri
· Otomatik Kontrol
· Soğutma Sistem Tasarımı
· Koruyucu Bakım ve Arıza
· Havalandırma Sistemleri
· Sistem Analizi ve Tasarımı
· Enerji Yönetimi, İç Hava Kalitesi
· Doğalgaz Tesisatı
· Kalite, Güvence ve Standartlar

· İşletme Yönetimi, Genel ve Teknik İletişim

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “İklimlendirme-Soğutma Teknikeri” ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.

Program amacı doğrultusunda elde edilen kazanım sonucu İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri; mekanik tesisat proje uygulamaları alanı, her türlü iklimlendirme ve soğutma sistem ve cihazları imalatı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bu cihazların pazarlama ve satışı alanlarında çalışabilirler, iklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında işletme, bakım ve kontrol teknikeri, bölüm şefi olarak görev alabilir, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü de üstlenebilir.

Programın İlgi Alanları ve Amaçları İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programı ön lisans eğitim ve öğretiminde, iklimlendirme ve soğutma alanında üretim ve hizmet sektörlerinde çalışacak mezunlara, bu sahada teorik bilgi ve uygulama becerisi ile diğer iletişim, bilişim, bilgi edinme ve işleme becerileri kazandırmaktır. İklimlendirme ve soğutma teknolojileri sektöründeki mühendis veya yönetici/teknoloji uzmanı ile yakın bir çalışma içinde olan yüksek düzeyde bir eleman olarak yetiştirmektir.
Programda Verilen Eğitimin İçeriği klimlendirme ve soğutma teknolojileri alanında uygulamaya yönelik fen, teknik ve bilişim konularında eğitim-öğretim vererek, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin seçimi, imalatı, montajı, taahhüdü, bakımı ve periyodik kontrolü, yenilenebilir enerji kaynakları ile ısıtma ve soğutma sistemleri konularında yeterli bilgi birikimine sahip, mühendis ile işçi arasındaki ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

İklimlendirme ve soğutma teknolojileri alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, alanında uzman nitelikli insan iş gücünü yetiştirmektir.

Kuruluş Yılı  Programımız 1. Öğretim 1992 yılından 2. Öğretim  1996 yılından beri öğretim faaliyetini sürdürmektedir.
Eklenme tarihi :18.11.2022 14:57:51
Son güncelleme : 21.11.2022 16:42:10