Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Bölüm Adı Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Program Adı Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Program Tanıtımı Yaşanabilecek felaketlerde (deprem, sel, yangın, vs.) arama kurtarma, koruma ve müdahale yapabilecek, ve bu konularda kişileri eğitebilecek personel yetiştirme amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Önlisans programı dâhilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Staj yapmak isteğe bağlıdır.

Genel Kimya, Matematik, Yanma Bilgisi, Fizik, İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi, İlk Yardım, Kurtarma Teknikleri ve Spor Eğitimi, Yangına Müdahale Teknikleri, Akışkanlar Mekaniği, Yangın Güvenliği Önlemleri, Bilgisayar Destekli Çizim, Sivil Savunma ve Korunma Bilgisi, Tehlikeli Maddeler ve Taşımacılığı, Acil Durum Yönetimi gibi dersler verilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Belediyelere bağlı İtfaiye Teşkilatlarında, Havaalanlarında ARFF memuru olarak ve çeşitli turizm işletmelerinde, endüstriyel tesislerde Yangın Güvenlik Uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
Programın İlgi Alanları ve Amaçları Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, yangının öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilecek yetenekte insan yetiştirmektir.
Programda Verilen Eğitimin İçeriği Felaket olaylarına karşı önlemlerin alınması, olay sırasında müdahale edilmesi ve olay sonrasında acil eylem planları içerisinde normal yaşama dönüşü kolaylaştırabilecek nitelikte insan gücüne uygulamaya yönelik fen, teknik, hizmet ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermeğe ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaya yönelik bilgiler içermektedir.
Kuruluş Yılı rgün Öğretim : 1997-1998 öğretim yılı
İkinci Örgün Öğretim : 2010-211 öğretim yılı
Eklenme tarihi :21.11.2022 11:26:41
Son güncelleme : 22.11.2022 12:46:14