Elektrik

Bölüm Adı Elektrik ve Enerji Teknolojileri
Program Adı Elektrik Programı
Program Tanıtımı Elektrik Programı Temel Elektrik, Elektrik Güç Sistemleri, Elektrik Makineleri ve PLC  Laboratuarlarında yürütülen eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları ile teknik hizmet gerektiren tüm sektörlerde ve kuruluşlarda elektrik konularında yeterli bilgi birikimine sahip ara eleman yetiştirmektedir. Ayrıca programda, Fabrika Bakım ve İmalat ile İletim Dağıtım ve Tesisat Teknikerliği alanlarında uzmanlık eğitimi verilmektedir.
Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Eğitim süresi 2 yıl içindeki 4(dört) yarıyıldan oluşmaktadır. Başlıca dersler matematik, fizik, doğru akım devre analizi, alternatif akım devre analizi, trafo ve doğru akım makinaları, enerji yönetimi, elektrik enerji santralleri, elektromekanik kumanda sistemleri, fabrika imalat teknikleri, pano tasarım ve montajı
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Elektrik teknikeri unvanı taşıyacak öğrencinin meslek tanımı, rolü, teknik becerileri ve davranış şekilleri göz önüne alınmış, yeterlilik çizgileri belirlenerek gelişen teknolojiye uygunluğu ve piyasaya geçerliliğinin yanı sıra orta öğretimden ön lisans eğitimine geçiş, ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk göz önüne alınarak eğitim programı hazırlanmıştır. Fosil kaynaklı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiden, minimum yatırım karşılığında maksimum kazanç sağlanmalıdır. Bundan dolayı enerji sektörlerinde çalışacak teknik elemanların veya ara elemanların enerji elde etme yöntemlerini, kullanımını, enerji geri dönüşüm sistemlerini… vs. konularda donanımlı olmaları zaruridir. Günümüzde, enerji sektörlerinde donanımlı ve bilgili ara elemanlara aşırı derecede ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölümden başarılı bir şekilde mezun olanlar enerji sektörünün her sahasında rahatlıkla istihdam olanaklarına sahip olacaklardır. “Enerji Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunlara ayrıca Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak enerji teknikerliğini eklemek mümkündür. Mezunlarımız elektrik teknikeri unvanını almaktadırlar. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.
Programın İlgi Alanları ve Amaçları Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı, elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell, güneş pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknikerlerine gerek duyulacaktır.
Programda Verilen Eğitimin İçeriği Programmımız elektrik makineleri laboratuarında, elektrik makineleri-deney setleri, elektrik-elektronik ölçme deney setleri, elektrik atölyesinde otomatik kumanda setleri, elektrik tesisat setleri gibi donanımlar vardır.Bu programdan mezun olan öğrenciler genel olarak, doğru ve alternatif akım, alternatif akım-doğru akım dönüşüm teknikleri, bilgisayar yazılımı yardımı ile elektrik devre dizaynı, işletmelerde veri tabanı uygulamalarının bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilmesi, sayısal elektronik ile kumanda devrelerinin tasarlanması ve yapılması, planlama, tasarım, keşif, muayene test ve kabul işlemleri gibi konularda uzmanlaşır.
Kuruluş Yılı 1982
Eklenme tarihi :18.11.2022 14:37:59
Son güncelleme : 21.11.2022 16:37:22