Tanıtım

okul.jpg

                                        

T.C. Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu;                                                                            

 • Demokratik, Katılımcı ve Kurumsal Yönetim Anlayışı,                                                       
 • Yeniden Yapılanma, Değişim ve Gelişim Görev Bilinci ve
 • Nitelikli ve İş Becerisi Yüksek Ara Eleman Yetiştirme Amacı ile

Türk Yükseköğretimi’ne hizmet etmektedir.

VİZYON

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman ara insan iş gücünü yetiştirmektir.

MİSYON

Teknik alanlarda eğitim‑öğretim gören potansiyel ara insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

AMAÇLAR

 1. Eğitim öğretim kalitesini artırmak,
 2. Teknik alanlara yönelik nitelikli insan iş gücü yetiştirmek ve
 3. Kurumsal yapılanmayı kurmak ve geliştirmektir.

HEDEFLER

 1. Öğrenci kalitesini ve bilgi düzeyini artırmak,
 2. Akademik ve idari personelin öz niteliklerini geliştirmek,
 3. Fiziki ve teknik alt yapıyı iyileştirmek,
 4. Yeni finansal kaynaklar oluşturmak ve girdileri artırmak,
 5. Paydaş ilişkilerini kurmak ve geliştirmek,
 6. Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturmak ve yapmak ve
 7. Toplam kalite kriterlerini yerine getirmektir.

GENEL

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Meslek Yüksekokulu 20.07.1982 tarihinde Antalya’da kurulmuştur. Antalya Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.03.1993 tarihli kararı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 2 (iki) Meslek Yüksekokulu’na ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ayrı bir birim olarak yeniden yapılanmıştır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 91 öğretim elemanı (4 Profesör, 5 Doçent Dr., 20 Dr. Öğr. Üyesi, 8 Öğr. Gör. Dr., 54 Öğr. Gör.), 30 idari personel ve 6108 öğrenci (3793 örgün öğretim, 2315 ikinci öğretim) bulunmaktadır. Yüksekokulda normal örgün öğretimde 20 program, ikinci öğretimde 20 program ve METEB projesinde 3 program olmak üzere toplam 43 programda ön lisans eğitimi sürdürülmektedir. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi Kampusu içerisinde 10.600 m2’lik eğitim-öğretim, atölye ve laboratuar binalarına sahiptir.

Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Elektronik Bilimleri, İnşaat Bilimleri, Makine Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Doğa ve Tarım Bilimleri alanlarında ilgili sektörlerin iş organizasyonu içerisinde yer alacak yeterli mesleki bilgi birikimine sahip, tecrübeli, nitelikli ve alanında uzman ara insan işgücünü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, eğitim-öğretim çalışmaları uygulama ağırlıklı olarak atölye ve laboratuar olanakları ile yürütülmekte, endüstri ve sanayi sektörleri ile işbirliği içerisinde öğrencilerimizin iş becerileri geliştirilmekte, ulusal ve uluslar arası projeler ile (Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi, METEB Projesi vb.) teknik eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda varolan eğitim-öğretim programlarının dışında  elektrik-elektronik, inşaat, makine ve bilişim teknolojileri alanlarında sertifikaya yönelik eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitim öğretim gören öğrenciler, başarılı olmaları durumunda  “TEKNİKER” unvanı ile yüksekokuldan mezun olmaktadır

Eklenme tarihi :16.11.2022 12:15:21
Son güncelleme : 22.11.2022 12:19:33