Akdeniz Üniversitesi

Takvim

Not kampus Hava Kutuphane yemekhne

 

 

NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ

Bölüm Adı

Elektrik ve Enerji

Program Adı

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği  

Program Tanıtımı

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı, temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslar arası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve becerilerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hâkim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara eleman yetiştirmektedir.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı, temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslar arası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve becerilerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hâkim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara eleman yetiştirmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları

Program mezunlarının başlıca istihdam alanları:
Nükleer güç santralleri,
Radyoizotop üretim merkezleri, Devlet hastaneleri ve özel hastaneler, Kalibrasyon firmaları Radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarıdır.

 

Programın İlgi Alanları ve Amaçları

Ülkemizin enerji ihtiyacını gidermek için kurulacak olan nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan ara eleman ve radyasyon güvenliği teknikerlerini yetiştirmek programımızın amaçlarındandır.

Programda Verilen Eğitimin İçeriği

Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarıyla çalışma ilkelerini  ve radyasyon kaynaklarından korunma yöntemlerini öğrenme

Kuruluş Yılı Nükleer Teknoloji ve Radyasyon  Güvenliği Programı  2013-2014 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Son Güncelleme Tarihi: 2015-10-06 14:25:04

Sayfa Özeti: NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ

Anahtar Kelimeler: