Akdeniz Üniversitesi

Takvim

Not kampus Hava Kutuphane yemekhne

 

 

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı, temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslar arası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve becerilerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hâkim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara eleman yetiştirmektedir.

Program mezunlarının başlıca istihdam alanları:
Nükleer güç santralleri,

Radyoizotop üretim merkezleri,

Devlet hastaneleri ve özel hastaneler,

Kalibrasyon firmaları

Radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarıdır.


 

Sayfa Özeti: Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Anahtar Kelimeler: