Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


2015 Kayıtlı Öğrencilerin Dikkatine

26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanmasına ilişkin esaslara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esasları

Birinci Ek Sınav Başvuru Tarihleri 19-21 Haziran 2019
Birinci Ek Sınav Tarihleri 24-28 Haziran 2019
Birinci Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 3 Temmuz 2019
İkinci Ek Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2019
İkinci Ek Sınav Tarihleri 08-12 Temmuz 2019
İkinci Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 17 Temmuz 2019

Ek sınavlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin Sınav Başvuru Formunu doldurarak şahsen öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.

0