Akdeniz Üniversitesi

Takvim

Not kampus Hava Kutuphane yemekhne

 

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

Bölüm Adı

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Program Adı

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Program Tanıtımı

Bilişim çağının temellerinin atıldığı günümüzde doğal ve doğal olmayan enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için doğru teknik bilgi ve teknolojiye olan ihtiyaç küçümsenmeyecek derecede önemini ortaya koymuştur. Bu düşünce ile, programımızda ülkemizde çevre koruma ve kontrol alanında çok ihtiyaç duyulan nitelikli teknik ara eleman yetiştirilmektedir.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler

Programımız, örgün ve ikinci öğretimden oluşmakta olup, 4 dönemden oluşan 2 yıllık eğitim süresi içerir. Programımızda Matematik, Fizik, Genel Biyoloji, Genel Kimya, Bilgi İletişim Teknolojisi gibi derslerin yanısıra, Çevre Kirliliği Prensipleri, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Temel Laboratuvar Bilgisi, Hidroloji ve Su Kaynakları Kalitesi, Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası, Akışkanlar Mekaniği, Su Getirme-Kanalizasyon, Çevre Kirliliği Ölçüm Analiz Yöntemleri, İçme Sularının Arıtımı, Çevre Biyoteknolojisi, Temel İşlemler, Toprak Kirlenmesi, Tasfiye Tesisleri, Hava Kirliliği ve Denetimi, Katı Atık Denetimi, Çevre Jeolojisi, Çevre Mevzuatı, Kentsel Çevre ve Planlama, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, Çevre Dostu Üretim Teknolojileri, Çevre Yönetimi, Uzaktan Algılama, Deniz Kirlenmesi, Tarımsal Kirlilik ve Kontrolü, Türkiye’nin Canlı Çeşitliliği, Endüstriyel Atık Suların Arıtımı, Gürültü Kirliliği ve Kontrolü dersleri okutulmaktadır.

Mezuniyet aşamasında toplam 120 AKTS'lık dersten başarılı olan öğrencilerimiz mezuniyet hakkı kazanırlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları

Programımızdan mezun olan öğrenciler, “Çevre Teknikeri” ünvanı alırlar. Mezun öğrencilerimiz "Dikey Geçiş Sınavı'na" katılıp başarı gösterdiklerinde Çevre Mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans programlarına, üniversitelerin ilgili bölümlerinin belirlediği kontenjanlar dahilinde dikey geçiş yapabilmektedirler. 

Mezunlarımız, Çevre koruma kontrol hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, çevre koruma kontrol laboratuvarları, ÇED raporu düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar gibi çevre teknikeri ihtiyacı olan tüm alanlarda çalışma imkanları bulmaktadırlar. 
Programın İlgi Alanları ve Amaçları

Mezunlarımızın mesleki teorik bilgiye sahip ve uygulama kabiliyeti kazanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerini beceri ile kullanabilen, gelişen teknolojileri takip eden ve uygulayan, mesleki olarak yaşam boyu gelişmenin önemini kavramış, mesleki etiklerin gereğince hareket eden teknikerler olarak yetişmeleri amacımızdır.

Ayrıca, Çevre koruma ve kontrol alanında nitelikli teknik ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, iş dünyasında tercih edilen, lisans düzeyinde eğitimine devam etmeye aday mezunlar veren, yeni teknik eğitimdeki gelişmeleri takip eden öncü ve yenilikçi öğrenciler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Programda Verilen Eğitimin İçeriği Programımızda, Çevre koruma kontrol hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, çevre koruma kontrol laboratuvarları, ÇED raporu düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve hizmetlerine yönelik teknik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.  
Kuruluş Yılı 

dosya okuÇevre Koruma ve Kontrol Katalog

Son Güncelleme Tarihi: 2015-07-22 11:38:56

Sayfa Özeti: ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

Anahtar Kelimeler: